ELEANITZA

ELEANIZTASUN PROIEKTUAN sartzeko protokoloa

1. Proiektuan ikasle bat sartzeko irizpideak

  • Artaza Romo-ko Ikastetxeko ikasleak proiektuan parte hartzeko kurtso amaieran, gutxienez, 7 bat izan behar du bai Ingelesez bai Euskeraz.

Hurrengo egoeretan ikasleak eleaniztasun programa utziko du:

  • Bere kurtsoko ez ohiko azterketa bai Ingelesez bai Euskeraz aurkeztu behar bada hilabeteroko ebaIuazioak gainditu ez dituelako.

  • Ikasturtea errepikatu behar badu, nahiz eta lngelesa edo Euskera gaindituta eduki arren.

  • Ikasle honen irakasleek pentsatzen badute bai etekin akademikoak bai ikaslearen jarreraren nota ez dela egokia izan kurtsoan zehar.

2. Eleaniztasun Programan ikasle baten onarpenaren prozedura

  • Ingeleseko Ă­rakasleak eleaniztasun talde batean ikasle baten onarpena proposatzen du kurtso amaieran Ingeleseko nota kontutan hartuz.

  • Ingeleseko irakasleak ikasle honen irakalegoari eleaniztasun proiektuan ONARPENA eskatuko dio.

  • Ikaslearen familia eleaniztasun talde batean bere seme/alaba sartzeko interesaturik badago, Ingeleseko mintegiari ESKAERA IDATZIZ egingo dio.

  • Familia IDAZKI bat jasoko du erantzunarekin: hau da, haien seme/alabaren onarpena edo ez onarpena eleaniztasun proiektuan.

  • Ikaslea onatuta ba dago, familiaik jasotako idazkia SINATUTA bueltatuko du. Modu honetaz, ikasleak eskatzen diren baldintzak eleaniztasun talde batean beteko duela konpromisua hartzen dute.

3.- Eleaniztasun programan jarraitzeko konpromisua

Halaber, Irailean proiektu honen ikasle guztiek programan egoteko baldintzak eta haiek betetzeko konpromisua hartzen dituztela agiria bat SINATUTA ekarri beharko dute.


INGELESEKO MINTEGIA

IES ARTAZA ROMO BHI