ELEANITZA

IRAKASKUNTZA ELEANITZA INGELESEZ (B eta D ereduak).

* Ikasketa eleanitzean sartu ahal izateko lehen mailako 6. kurtsoan euskara eta ingeleseko nota 7 izan behar da.

Ikaslea honako kasu hauetan aterako da proiektu eleanitzetik:

  • Ingeleseko edo euskarako aparteko azterketara aurkeztu behar denean, ikasturtean gainditu ez duelako.

  • Ikasturtea errepikatu behar duenean, nahiz eta ingelesa edo euskara ikasgaia gaindituta izan.

  • Irakasle-taldeak uste badu ikasturtean zehar errendimendu akademikoa ez dela egokia izan.