Jantokia

*Jantoki-zerbitzuarekin zalantzarik izanez gero, mesedez, jo jantokia@artazaromo.com  helbidera.

Jantoki zerbitzuaren kudeaketa zuzena da, Eusko Jaurlaritzak finkaturiko arautegiaren arabera. Honek esan nahi du kudeaketaz Ikastetxea arduratzen dela, eta Administrazioak ezartzen dituela janariaren prezioa, enpresa hornitzailea, sukaldeko eta zaintzeko langileen gastuak eta ardurdunak.

A) Ordutegia: 

Astelehen, asterate eta ostegunetan: 12:40-14:10

Asteazken eta ostiraletan: 14:30etatik aurrera.

B) Enpresa Hornitzailea: 

Menuak hornitzeko zein pertsonal guztiaren ardura eramateko, Eusko Jaurlaritzak aukeratu duen enpresa EUREST da. 

C) Menuaren prezioak

Garraio-eskubidea duen ohiko ikasle bazkaltiarra: menua 3,30€ 

D) Ordaintzeko modua: 

Ohiko erabiltzaileek banku-helbideratzearen bidez ordaintzen dute urritik maiatzera arte zortzi agiri bidaliko dira, hilearen 5etik 15era bitartean. Ez dago diruz ordaintzerik. 

Ezohiko erabiltzaileek jantokia erabili ahal izateko abisua eman behar izango dute, gutxienez, 48 ordu lehenago. Bazkaltzen duten egunean bertan ordaindu beharko dute. 

Bi ordainketa egiten ez badira, jantokiko zerbitzuari uko egiten zaiola suposatzen da. 

E) Jangelaren arduradunarentzako jakinarazpenak:

Edozein ohar idatziz aurkeztu behar da, eta arduradunari eman, absentzia-justifikazioak sartuta.

Jangelako behin betiko bajaren eskaera eman behar izango da gutxienez, aste bete aurretik. Bestela, hurrengo hilabete osoa kobratuko zaio.

F) Dirua itzultzeko sistema: 

Eusko Jaurlaritzak bidalitako Jantoki arautegiaren arabera, joan ez deneko egunengatik kuota (partziala) itzultzeko honako baldintza hauek bete beharko dira: 

G)PIKNIK JANTOKIAN IRTEERETAN

Institutoak EZ du piknikik ematen jantokiko ikasleei. (Jantokiko kuotan egun horretako menuaren erdia deskontatuko zaie, hau da 2,30 euro). Etxetik janaria ekarri beharko dute.

Jantokiko batzordea: 

Ordezkaritza Organo Goreneko partaideen artean hautatzen da eta jantokiko kudeaketa osoaz arduratzen da, jantokiko arduradunarekin eta ikastetxeko idazkariarekin batera. 

Eraketa: zuzendaria, jantokiko arduraduna, bi guraso, bi ikasle eta idazkaria. 

Amaitzeko, jantokiaren erabilera batez ere DBHko ikasleei zuzenduta bada ere, ikastetxeko beste edornork erabil dezakeela gogorarazten dugu (ikasleek, irakesleek, irakasle ez den pertsonala eta abar), bazkide hauentzako menuaren prezioa 8,10€ da.