AZTERKETAK

AURREKO KURTSOKO GAINDITU GABEKO IRAKASGAIAK (AKGG)

Irakasgaiaren arabera eta dagozkion programazioetan adierazten denaren arabera, proba bat edo bi egingo dira apirilaren 30a baino lehen. 

Proba horiek Aurreko Kurtsoko Gainditu Gabekoen Ohiko Deialdia osatzen dute.

* Aurreko Kurtsoko Gainditu Gabekoen Aparteko Deialdia Azken Azterketen Apartekoko Deialdiarekin egingo da. 

Batx/DBH

AZTERKETA FINALAK

Ohiko deialdia:

Aparteko deialdia:

Batx1  -  Batx2

Batx1  -  Batx2/*AKGG

OHIKO ETA APARTEKO DEIALDIAK. MURTZILOETARAKO PROZEDURA

PROZEDURA: 

EXÁMENES FINALES: ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS:


*  Edozein kasutan irakasleari eska daiteke azterketaren KOPIA baT.

AZTERKETETARA EZ ETORTZEA

Azterketetara ez etortzea justifikatzeko honako hau kontuan hartu beharko da: 

Azterketetara ez etortzea justifikatzeko, agiri ofiziala aurkeztu beharko da ahal den guztietan, adibidez medikuen kontsultetara edo erakunde ofizialetara joanez gero. Bestela, familiaren justifikazioa behar bezala izango da eta, beti ere, idatziz. 

Ebaluazio prozedurak jakintzagaien eta mailen arabera desberdinak direnez gero, mota askotako aukerak egongo dira galdutakoa gainditzeko: azterketa berregin, apur bat beranduago beste froga bat egin, beste kalifikazio batzuk kontuan har litezke eta abar… Dena den, ikaslearen eskubideak babesteko, beste ikasleek dituzten aukera-kopuru berberak egongo dira ikasturtean zehar. 

Azterketa batera ez etortzea justifikatuta ez baldin badago, ikasleak proba horretara berriro aurkezteko eskubidea galduko du.